Матеріали

Доповіді:
 1. Бабич М. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Впровадження медіаінформаційних технологій у педагогічний процес. Тези.
 2. Безверха О. Д., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, м. Житомир). Доцільність застосування моделей змішаного навчання у процесі вивчення іноземних мов. Стаття.
 3. Безкоровайна Л. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців зтуризмознавства. Тези.
 4. Варакута С. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Шляхи впровадження STEAM-освіти. Тези.
 5. Войтюк Т. М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Використання Інтернет ресурсів при викладанні спецдисциплін професійно-теоретичного напряму. Тези.
 6. Гера О. М., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження інноваційних технологій на уроках географії в сучасній школі. Тези.
 7. Гура О. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості основних сфер реалізації ІТ-фахівця на сучасному ринку праці. Тези.
 8. Гура С. П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання технології Веб 2.0 для популяризації обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральнийвчинок». Тези.
 9. Деревянкин А. В., Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Онлайн-сервис kahoot! в педагогической практике учителя. Статья.
 10. Іванісова С. І., Собакар О.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Мотиваційний компонент уроку інформатики в початковій школіСтаття.
 11. Іванов С.А., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). NGSS – концептуальна основа STEM-освіти. Стаття.
 12. Китайцев О. М., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Хмарні сервіси у формуванні ІТ-компетентності учнів. Тези.
 13. Коваль К. С., Запорізька загальноосвітня школа-інтернат № 2 (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження інформаційно-комунікаційних компетенцій у науково-виховний процес. Тези.
 14. Косик В. М., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Попова М. А., Національний центр «Мала академія наук України», (Україна, м. Київ). Стрижак О. Є., Національний центр «Мала академія наук України», (Україна, м. Київ). Храпач Г. С., Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського, (Україна, м. Київ). Онтологічний посібник з географії – інтерактивна система знань. Стаття.
 15. Костіна В. В., КВНЗ Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах впровадження системи управління курсами Moodle. Тези.
 16. Крупіна Л. В., Кременчуцький педагогічній коледж ім. А. С. Макаренка. Лисенко Т. І., Кременчуцький педагогічній коледж ім. А. С. Макаренка (Україна, м. Кременчуг). Традиційні та інноваційні підходи в педагогічному спілкуванні. Стаття.
 17. Кузьменко О. А.,Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, м. Житомир). Використання можливостей змішаного навчання у процесі викладання іноземної мови в школі. Стаття.
 18. Лабудько В. С., Навчально-методичний центр ПТО (Україна, м. Суми). Веб-квест з математики в закладах професійно-технічної освітиТези.
 19. Марчук А. С., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Блог – інтерактивне комунікативне середовище. Тези.
 20. Папернова Т. В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Інформатична кометентність як фактор особистісно-професійного зростання педагогів. Тези.
 21. Перегуда Н. І., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Розвиток дистанційної освіти – найкраща тенденція інтеграції теорії і практики освітніх технологій. Тези.
 22. Поляков В. С., Комунальний заклад «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання карт знань у викладанні інформатики. Тези.
 23. Пономаревський А. С., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Проблема розвитку фахової медіакомпетентності вчителів іноземних мов: теоретичний аспект. Тези.
 24. Ралько О. В., Бердянська гімназія №1 «Надія» (Україна, м. Бердянськ). Проектування уроку англійської мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тези.
 25. Сировий О. В., Енергодарська мала академія наук учнівської молоді (Україна, м. Енергодар). Використання технології «перевернутий клас» у роботі гуртка дослідно-експериментального напрямку. Тези.
 26. Сокол І. М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Сопіна О.М., Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування іншомовної комунікативної компетентності засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Тези.
 27. Степура І. С., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Класифікація навчальних он-лайн лабораторій за принципом функціонування. Тези.
 28. Табарчук І. В., Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Сучасний блог вчителя як засіб зменшення цифрового розриву між учителем і учнем. Тези.
 29. Телятник К.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Про досвід побудови віртуальних навчальних середовищ в школах області. Тези.
 30. Терещенко В. І., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція сервісів GSuite for education в освітній простір навчального закладу. Виступ
 31. Тропіна І. В., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Роль інноваційних технологій у професійному навчанні. Тези.
 32. Циммерман Г. А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).  Циммерман О. В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 (Україна, м. Запоріжжя). Організація науково-дослідницької роботи школярів як завдання вчителя інформатики. Тези.
 33. Черкасова Л. В., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району (Україна, м. Запоріжжя). Перші результати використання пакету Google Apps for education (GSuite for education) в роботі Балабинського НВК “Престиж” Запорізького району Запорізької області. Тези. Стаття.
 34. Чернікова Л. А., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Нова українська школа. Інформатична освіта. Виступ.
 35. Чернюк Г. В., Запорізької гімназія № 8 (Україна, м. Запоріжжя). Використання квест-технології під час вивчення української мови та літератури. Тези.
 36. Чмир Т. С., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» (Україна, м. Мелітополь). Впровадження медіа-освіти у навчально-виховний процес. Тези.
 37. Шевченко Т. М., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Перші кроки впровадження хмарних технологій на уроках математики Балабинського НВК «Престиж»  Запорізького району Запорізької області. Тези. Стаття.
 38. Ярмолович Н. М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55(Україна, м. Запоріжжя). Формування творчої особистості учня через призму STREAM-освіти. Стаття.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар